Analiza inteligentnih oblačnih storitev na primeru prepoznave obrazov

Abstract

V zadnjih letih je strojno učenje postalo eden od temeljnih elementov informacijske tehnologije in s tem osrednji, čeprav navadno prikrit del našega življenja. Uporabniki so ozavestili inteligentno obnašanje naprav ter storitev in to od ponudnikov v vedno večji meri tudi zahtevajo. Podjetja so tako primorana nadgrajevati ter razvijati produkte in rešitve v smeri integracije z metodami in tehnologijami strojnega učenja oziroma s pomočjo umetne inteligence. Kljub enormnemu napredku na področju strojnega učenja je slednje še vedno zahtevna naloga, ki zahteva obilico domenskega znanja s področja podatkovne znanosti. Z namenom zapolnitve omenjene vrzeli se na trgu pojavlja množica rešitev. Med najbolj obetajočimi rešitvami omenjenega problema so metode strojnega učenja v obliki storitev, integrirane z računalništvom v oblaku.

Publication
OTS 2018 23. konferenca sodobne informacijske tehnologije in storitve