Uporaba programskega jezika Julia za namene podatkovne znanosti

Abstract

Programski jezik Julia je v zadnjih letih pridobil veliko pozornosti zaradi svoje edinstvene kombinacije zmožnosti programiranja na visoki ravni, zmogljivosti in enostavne uporabe. Dandanes programski jezik spada med tri najpomembnejše jezike za namene podatkovne znanosti poleg jezika Python in R. Namen tega članka je zagotoviti pregled ključnih lastnosti jezika Julia in prikazati njegov potencial kot zmogljivega orodja za analizo podatkov, vizualizacijo in strojno učenje. V članku predstavimo temeljne koncepte programskega jezika Julia, vključno z njegovo sintakso, podatkovnimi strukturami in ekosistemom paketov. Dodatno se v članku posvetimo opisu bogatega nabora funkcij za manipulacijo in analizo podatkov, ki jih ponuja Julia. Poleg tega članek obravnava vizualno predstavitev podatkov z uporabo zmogljivih vizualizacijskih knjižnic programa Julia. Prikažemo, kako Julia omogoča ustvarjanje vizualno privlačnih in interaktivnih grafikonov, diagramov in nadzornih plošč, ki nam omogočajo učinkovito pridobivanje novih spoznanj, ki temeljijo na podatkih. V zaključku predstavimo še primerjavo med jeziki Julia, Python in R ter navedemo prednosti jezika Julia za podatkovne znanstvenike.

Publication
OTS 2023 Sodobne informacijske tehnologije in storitve: Zbornik 26. konference_2023